*Nilssonsgatan

Majornas 1 rote 1879. Efter köpmannen, skeppsfurneraren och redaren Theodor Nilsson, bosatt i den präktiga Nilssonska köpmansgården vid gatan. *Tidigare säkerligen *Hallenbergs gata (se denna!). - Namnet har utgått pga ändring i stadsplanen.

På kartan är *Nilssonsgatan markerad med gult och Karl Johansgatan med blått. För att se något av husen på *Nilssonsgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: