Oskarsgatan

Majornas 1, 2 och 4 rote, Masthugget 1882. En hedersbevisning åt den då regerande konungen, Oscar II, och kanske med tanke på att gatan till stor del löper parallellt med den samma år namngivna Karl Johansgatan.

På kartan är delen av Oskarsgatan mellan Klippgatan och Nya Varvsvägen markerad med gult För att se något av husen på Oskarsgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!


Husnr: