Såggatan

Majornas 2 och 3 rote 1882. Efter hamnegendomen Sågen, som har namn efter den vädersågkvarn som Wilhelm von Utfall anlade där i början av 1700-talet. - Här gick förr Sågallén.