Sjöbergen - Sandarne.

Längst ute i västra delen av det gamla Majornas första rote ligger Sandarne (Sandarna)- Sanna i dagligt tal. Husen låg spridda på Sanna- och Sjöbergen, förbundna med varandra endast med mindre vägar och stigar. Nere i vänster hörne syns dåvarande gränsen till Västra Frölunda.

För att se husen klicka på husnumren som är angivna med rött.

Vill Du Vill Du komma tillbaka till föregående karta, så klicka här

När Du vill lämna Majornas västra utpost, så gå tillbaka här
Karta över Göteborg 1923 med del av karta "Nya Varvet", utgiven av Göteborgskartor 2007, inlagd 28 maj 2011. Husmarkeringar och text i rött inlagda av Bert Petersson
Majorna i våra hjärtan
Vävmästare: Bert Petersson
info(a)majgrabbar.se