Seglaregatan

Majornas 1 rote
1) * Majornas 1 rote 1905. Från Gråbergsgatan norrut. Namnet tydligen i anslutning till den närbelägna äldre *Båtsmansstigen. - Namnet har utgått 1971 pga ändring i stadsplanen.
2) Majornas 1 rote 1972. Namnet återupptaget på ny gata inom samma område.

På kartan är Seglaregatan markerad med gult och Slottsskogsgatan med blått. För att se något av husen på Seglaregatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: