*Slottsgatan


* Majornas 1 rote 1882. Från dåvarande Oskarsgatan söderut parallellt med (mellan) Bruksgatan och Älvsborgsgatan. Efter Gamla Älvsborgs slott, som låg i närheten. - Drätselkammaren hade föreslagit Carnegiegatan. - Namnet har utgått pga ändring i stadsplanen.

På kartan är *Slottsgatan markerad.