Slottsskogsgatan

Majornas 1 rote, Kungsladugård, Slottsskogen 1785 Mariebergs Kyrkobok även 1787 och 1802; läget i dessa fall dock ovisst, med nuvarande läge 1850, bekräftat 1918. Mot Slottsskogen. Namnet Slottsskogen påträffas redan vid mitten av 1600-talet (jämte det då vanligare Sundshagen); Skogen hade förr större utsträckning än nu. - En del av gatan uppgick 1932 i Stubbeledsgatan.