Spårvägsstallarna

Majornas 2 rote 1902. Österut från Klippan låg den Waernska planen och ett stycke därifrån låg "Lera". Vid fuktig väderlek såg hela planen ut som en enda stor lervälling. Från 1902 låg här de gamla spårvagnsstallarna. (Ej att förväxla med den senare tillkomna Vagnhallen i Majorna, som ligger vid väster om Älvsborgsgatans början.)