Stigbergsliden

Majornas 4 rote, Masthugget, Stigberget 1957. Uppför Stigberget. Stigbergsliden nämnes 1666, men då troligen ej gatunamn, som gatunamn 1776. *Stigbergsgatan träffas 1882 och fastställdes 1883. Den nya formen slog emellertid inte alls igenom, åtminstone dess sluttande del, kallades nästan alltid Stigbergsliden. Den äldre formen återinfördes därför 1957.

Husnr: