Tellgrensgatan

Majornas 3 rote 1904. Nära *Tellgrensvägen och tidigare delvis del av denna och Mariebergsgatan. Se dessa.

På kartan är Tellgrensgatan markerad med gult och Karl Johansgatan med blått. För att se något av husen på Tellgrensgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: