*Tellgrensvägen

Majornas 3 rote 1883. Vägen gick från *Klämvägen norrut till Mariebergsgatan. Den norra delen ersattes senare av Tellgrensgatan. Till minne av bagaremästaren Peter Tellgren (1784-1857), vars rätt stora gård låg på tomterna Örnen och Jordklotet innanför jungfru Sara Petterssons hus på tomten Pix.

På kartan är *Tellgrensvägen markerad med gult och Karl Johansgatan med blått. För att se något av husen på *Tellgrensvägen så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: