*Timmermansplatsen

Majornas 1 1883. Kallades ofta Bracketorget efter det fattighus, som låg här. Liksom andra liknande i staden kallades det Bracka (med akut accent, som i ordet klacken). - Namnet har utgått pga ändring i stadsplanen.

På kartan är *Timmermansplatsen markerad med gult och Karl Johansgatan med blått. För att se något av husen på Timmermansplatsen så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: