*Vaktgatan

Majornas 4 rote, 1879. Möjligen hänger namnet samman med den bom, som sattes upp överst i Stigbergsliden och där tull togs upp ända till sommaren 1871 för att finansiera den genomförda förbättringen av vägen. Bompengar för att finansiera vägförbättring är med andra ord inga sena tiders påfund!

Husnr: