*Vinbergsstigen/*Svinbergsgatan

Majornas 2 rote 1883. En försköning av det tidigare namnet Svinbergsgatan, detta efter gatans läge på Svinberget, där det förr fanns svingårdar. Senare har också bergets namn förskönats till Vinberget. Ändringen av -gatan till -stigen försvaras och förklaras av att det här är fråga om en mycket liten gata. - Namnet har utgått pga en ändring i stadsplanen. Jfr Pölgatan.

På kartan är *Vinbergsstigen/*Svinbergsgatan markerad med gult och Karl Johansgatan med blått. För att se något av husen på *Vinbergsstigen/*Svinbergsgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: