Amiralitetsgatan

Majornas 3 rote 1883. Till erinran om det gamla amiralitetet i Göteborg, inrättat av Karl XII år 1700. Till amiralitetet hörde amiralitetets över- och underrätt, som var verksamt under kaperiets tid 1710-1720, amiralitetsförsamlingen och amiralitetsvarvet (senare Gamla Varvet). Amiralitetsförsamlingens kyrka, som ända fram till 1700-talets slut var majbornas enda, låg i nuvarande Gamla Varvsparken och brann ned 1820.

På kartan är Amiralitetsgatan markerad med gult. För att se något av husen på Amiralitetsgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: