Betzensgatan

Majornas 2 rote 1875. Till minne av viktualiehandlaren och skeppsredaren Johan Gustaf von Betzen (1787-1861) och hans son doktor Alfred Gotthard von B. (död 1863), bataljonsläkare på Nya Varvet och sjukhus- och fattigläkare i Carl Johans församling. Familjen bodde på Diamantlampan, inom vars område gatan går fram.

På kartan är *Betzensgatan markerad med gult, Karl Johansgatan med blått. För att se något av husen på *Betzensgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!


Husnr: