Blåsutgatan

Majornas 1 rote 1879. Förbi kvarteret Blåsut, uppkallat efter ett tidigare tomtnamn, anträffat redan 1850, men yngre än ställets officiella beteckning, Sjustjärnan.

På kartan är Blåsutgatan markerad med gult och Karl Johansgatan med blått. För att se något av husen på Blåsutgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: