*Gamla Varvsgatan

Majornas 3 och 4 rote, 1852. Till det nu försvunna Gamla Varvet (tidigare Amiralitetsvarvet, jfr amiralitetsgatan). Här byggdes segelfartyg från 1600-talets mitt till 1887. Till Gamla varvet räknades i senare tid Wikens eller Baggens varv. Detta låg omedelbart väster om Amiralitetsvarvet och skall ha grundats år 1749 av PS Bagge och Fredrik Henrik af Chapman. Gatan gick ursprungligen från Allmänna vägen till Wikens varv. Pga ändring i stadsplanen 1937 fick gatan en ny sträckning från Karl Johansgatan norrut och delen mellan Allmänna vägen och Karl Johansgatan namnändrades till Delawaregatan.

På kartan är *Gamla Varvsgatan markerad.


Husnr: