Kabelgatan

Majornas 1 och 2 rote 1883. Väl efter förra fastigheten nr 339 Cabelgattet vid gatan.

På kartan är Kabelgatan markerad med gult och Karl Johansgatan med blått. För att se något av husen på Kabelgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: