Karl Johansgatan

Majornas 1, 2 och 4 rote, Kungsladugård 1882. Till (nu också förbi) Carl Johanskyrkan. Grundstenen till kyrkan lades 1824 och kyrkan fick då sitt namn till minne av Karl XIV Johan. I sin sträckning väster om kyrkan räknades gatan förr till Allmänna vägen. Den berömda Karl Johanns Gate i Oslo uppkallades efter samme monark 1852.

Vill Du komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil!