*Klämvägen

Majornas 3 rote; troligen äldre benämning, bekräftad 1883. Säkert efter förra fastigheten nr 389 Lilla Klämman vid gatan i skärningen av nuvarande Amiralitetsgatan och *Tellgrensvägen. (Klämma = trång passage mellan berg). Den korta, smala och krokiga gatan gick från Mariebergsgatan österut till *Tellgrensvägen.

På kartan är Klämvägen gulmarkerad och Karl Johansgatan blåmarkerad.


Husnr: