Timmermansgatan

Majornas 1 och 2 rote 1879. Väl efter någon (skepps-)timmerman, som bott vid gatan. Gatan gick från *Gamla Kustgatan till Mariebergs Kyrkogård.

På kartan är Timmermansgatan markerad med gult och Karl Johansgatan med blått. För att se något av husen på Timmermansgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: