Allmänna vägen

Majornas 1, 2, 3 och 4 rote. Ursprungligen var "Allmänna vägen" benämningen på den gamla landsvägen till Göteborg från Klippan. Karta från 1850 anger beteckningarna "Stora gatan eller Allmänna Wägen" och - där vägen börjar vid Klippan - "Från Hisingen Allmän Wäg till Götheborg".

På kartan är Allmänna vägen markerad med gult. För att se något av husen på Allmänna vägen så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!


Husnr: