Pölgatan

Majornas 3 rote 1800 Husförhörslängden osv, 1883 ersatt av *Ölvägen, men återinfört 1937. Efter läget i eller vid Pölen - "i Pölen" anges som adress i Mariebergs Kyrkobok 1785.
Vägen som ledde upp till Svinberget vid Kusttorget hette ännu på 1870-talet Svinbergsgatan. Antagligen tyckte gatunamnsberedningen inte att den var mycket till gata, när den föreslog att namnet skulle ändras till Svinbergsstigen. Samtidigt föreslogs att Pölgatan nära Stigbergstorget skulle ändras till Pölvägen.
Vid behandlingen i stadsfullmäktige föreslogs att första bokstaven i båda namnen skulle strykas. Förslaget godkändes och namnen blev Vinbergsstigen och Ölvägen.
1937 föreslogs att *Ölvägen skulle få sitt namn Pölvägen, men beslutet blev att gå tillbaka till den äldre beteckningen Pölgatan.

Adresserna till husen var ursprungligen Ölvägen senare Pölgatan + rotenr. 2005 ersattes rotenumreringen med med husnr från 1 - . (De gamla numren står nedan inom parentes).

På kartan är Pölgatan markerad.


Husnr: